Tiền gửi

 

Phương pháp

Số tiền tối thiểu

Thời gian thực hiện

Phí

Wire tranfer

10$

Ngay lập tức

Miễn phí

Visa

10$

Ngay lập tức

Miễn phí

Mastercard

10$

Ngay lập tức

Miễn phí

Tether (USDT)

10$

Ngay lập tức

Miễn phí

Neteller

10$

Ngay lập tức

Miễn phí

Skrill

10$

Ngay lập tức

Miễn phí